Centar za sistemsku obiteljsku psihoterapiju osnovan je s ciljem edukacije sistemskih obiteljskih psihoterapeuta i promocije sistemske obiteljske psihoterapije.

Ono što je nastalo u odnosu može biti popravljeno u odnosu.
Murray Bowen

Edukacija nove generacije iz sistemske obiteljske psihoterapije započela je u lipnju 2023.