Edukacija iz sistemske obiteljske psihoterapije

Sada mi je jasno da je obitelj mikrokozmos svijeta. Da bismo razumjeli svijet, možemo proučavati obitelj: pitanja poput moći, intimnosti, autonomije, povjerenja i komunikacijskih vještina vitalni su dijelovi koji stoje u osnovi našeg života u svijetu. Promijeniti svijet znači promijeniti obitelj.
Virginia Satir

Centar za sistemsku obiteljsku psihoterapiju, u suradnji s Asocijacijom sistemskih terapeuta, realizira program edukacije iz sistemske obiteljske psihoterapije po akreditiranom programu, u skladu sa standardima Europskog udruženja za psihoterapiju (European Association for Psychotherapy – EAP) i Europskog udruženja za obiteljsku terapiju (European Family Therapy Association- EFTA Training Institute Chamber).

Program edukacije traje četiri godine i obuhvaća proces stjecanja znanja i vještina, razvoja kompetencija za obiteljsku terapiju, kao i rad na osobnom i profesionalnom rastu kroz superviziju i osobnu terapiju. Nakon završene četvrte godine edukacije stječe se certifikat sistemskog obiteljskog terapeuta. Program edukacije osigurava prohodnost i uvjete za stjecanje Europskog certifikata za psihoterapiju (ECP).

Edukacija je primarno namijenjena kolegama koji imaju završen preddiplomski stručni i specijalistički diplomski stručni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij u polju temeljne medicinske znanosti, psihologije, socijalne djelatnosti, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, pedagogije i logopedije u Republici Hrvatskoj ili imaju priznatu inozemnu stručnu kvalifikaciju verificiranu od nadležnih tijela Republike Hrvatske.

 • Procesi u obiteljskom sistemu
 • Životni ciklusi razvoja obitelji
 • Genogram
 • Opća teorija sistema
 • Međugeneracijski obiteljski pristup
 • Strukturalni obiteljski pristup
 • Strateški obiteljski pristup
 • Milanska škola sistemske obiteljske terapije
 • Ispitna radionica
 • Postmilanski pristup, terapija fokusirana na rješenje 
 • Narativna terapija
 • “Attachment teorija”
 • Sistemski rad s parovima
 • Sistemski rad s obiteljima u separaciji i razvodu
 • Specifične obiteljske konfiguracije
 • Sistemski rad s nasiljem u obitelji
 • Sistemski rad s gubitkom
 • Sistemski pristup roditeljstvu i uključivanje djece u obiteljsku terapiju
 • Sistemski rad s pojedincem
 • Sistemski rad s tajnama
 • Ispitna radionica

Od treće godine edukacije od kandidata se očekuje neposredni rad s klijentima, sistemski prikaz slučaja, sudjelovanje u supervizijskom procesu, kao i samostalno izlaganje odabranih seminarskih tema. 

 • Depresija, suicid i obiteljska terapija
 • Psihoze i obiteljska terapija
 • Bolesti ovisnosti i obiteljska terapija
 • Somatska bolest u obitelji
 • Obitelj s adolescentom
 • Poremećaji ponašanja i obiteljska terapija
 • Poremećaji hranjenja i obiteljska terapija
 • Obitelj s vulnerabilnim članom
 • Supervizija u obiteljskoj terapiji
 • Rodno senzitivna obiteljska terapija
 • Kulturalno senzitivna praksa i kulturalni genogram
 • Etička i antidiskriminatorna praksa
 • Seksualne disfunkcije i sistemski pristup
 • Sistemski rad s LGBTQ klijentima
 • Terapeutska relacija u obitelji
 • Istraživanja i obiteljska terapija
 • Druge psihoterapijske škole i pravci
 • Sistemski pristup u radu s timovima i organizacijama
 • Rad s emocijama u obiteljskoj terapiji
 • Kritičko razmatranje različitih škola obiteljske terapije
 • Korištenje “self-a” u obiteljskoj terapiji
 • Završavanje  obiteljske terapije
Ljudsko iskustvo identiteta sastoji se od dva elementa: osjećaja pripadanja i osjećaja odvojenosti od drugih. Laboratorij u kojem se ti sastojci miješaju i dijele je obitelj.
Salvador Minuchin

Metoda rada je interaktivna, radioničarskog pristupa i obuhvaća teorijska izlaganja, vježbe, igranje uloga, videosnimke praktičnog rada, rad u malim grupama i intervizijske grupe. Edukativna grupa je zatvorenog tipa i broji maksimalno 20 sudionika.

Četverogodišnji program ukupno sadrži 1550 sati, od čega 550 sati uključuje teorijska znanja i metodologiju te 600 sati kliničku praksu. Također, edukacija predviđa individualnu terapiju (u individualnom ili grupnom kontekstu) u trajanju od 250 sati te superviziju u trajanju od 150 sati. Intervizijske grupe se sastaju jednom mjesečno s ciljem razvijanja sistemskog sagledavanja obitelji, otvaranja novih perspektiva, konstruktivne povratne informacije („feedback“), kao i sustručnjačke podrške.