Praksa zasnovana na dokazima

Efikasnost sistemskog pristupa – praksa zasnovana na dokazima

Obiteljska sistemska psihoterapija pokazala je visoku učinkovitost u tretiranju različitih problema u obitelji. Kao terapijski pristup ona se usredotočuje na razumijevanje međuodnosa i uzoraka ponašanja unutar obiteljskog sustava te na poticanje promjene na razini cjelokupne obitelji, a ne samo pojedinaca.

Mnoge studije pokazale su da je sistemski pristup obiteljskoj terapiji učinkovit u smanjenju simptoma mnogih mentalnih i emocionalnih poremećaja kao što su depresija, anksioznost, psihosomatske smetnje, poremećaji prehrane, ovisnosti, problemi u ponašanju kod djece, problemi u partnerstvu i obiteljski konflikti.

U nekim je slučajevima sistemski pristup čak pokazao veću učinkovitost u odnosu na druge terapijske pristupe kao što je individualna terapija.

Važno je napomenuti da svaka obitelj ima svoje specifične potrebe i da učinkovitost terapije ovisi o brojnim faktorima, uključujući vrstu problema, individualne potrebe članova obitelji i kvalitetu terapeutskog odnosa. No, općenito gledajući, obiteljska sistemska psihoterapija ima značajnu učinkovitost u poboljšanju međusobnih odnosa i kvalitete života unutar obitelji. 

Obiteljska terapija korisna je u bilo kojoj situaciji u kojoj neka zapreka utječe na članove obitelji, na funkcioniranje sistema i njegov potencijal za podršku. Konkretnije, sistemska obiteljska terapija pokazala se uspješnom u pomoći pojedincima i obiteljima koji se nose s promjenama i izazovima koje donosi prolazak kroz životne cikluse, s tugovanjem, kroničnim bolestima, traumama, ovisnostima, zatim obiteljskim ili partnerskim krizama, teškoćama u dječjoj i adolescentnoj dobi te raznim psihičkim bolestima kao što su depresija i shizofrenija. Osim širokog raspona tema u kojima je relevantna, može se primjenjivati kao individualna terapija, partnerska, s nekoliko članova obitelji, s čitavim obiteljima, kao i proširenim sistemima te u organizacijama.

Saznajte što djeluje i učinite više toga.
Steve de Shazer