O sistemskoj obiteljskoj psihoterapiji

Sistemska obiteljska psihoterapija

Sistemska obiteljska psihoterapija oslanja se na ideju kako sistemi, posebice obitelj, imaju u sebi potencijal za podršku rastu i razvoju svakog pojedinca te je životne teškoće moguće razriješiti u kontekstu odnosa s drugim ljudima koji nas okružuju. Sistemski način razmišljanja uzima u obzir i širi društveni kontekst, kao što su društvo, socioekonomski status i kultura kojima svatko od nas pripada.

Sistemska obiteljska terapija najčešće se spominje u radu s obiteljima kao sustavima koje treba gledati u cjelini te je cilj terapije promijeniti obiteljske obrasce ponašanja koji ne doprinose funkcionalnosti obitelji i poboljšati međusobne odnose unutar obitelji. Terapeuti ovog usmjerenja smatraju kako problemi u obitelji nisu uvijek uzrokovani jednim članom obitelji, već su rezultat interakcija i dinamike između svih članova obitelji. Stoga se u sistemskoj obiteljskoj terapiji proučava način na koji se članovi obitelji međusobno povezuju, razgovaraju i reagiraju jedni na druge. To je jedan od najvrjednijih doprinosa psihoterapiji zbog toga što obiteljske snage i resurse, ali i izazove, nosimo unutar sebe gdje god išli i što god radili.

Na svijetu ne postoje pojedinci, samo fragmenti obitelji.
Carl Whitaker